Nyheder fra Hvalsø

14 °
Tåget
Alarm112

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Hvalsø og omegn

Job tilbydes:
Har du lyst til at hjælpe psykisk sårbare mennesker i arbejde eller uddannelse? Så er du måske vores nye IPS-konsulent i Lejre Kommune
I Lejre begynder vi som noget nyt at arbejde efter IPS metoden og søger i den anledning en IPS konsulent på 25-32 timer om ugen i første omgang i en tidsbegrænset stilling på 1 år. IPS-metoden Individual Placement and Support (IPS) – er en håndholdt indsats der har vist sig at have god effekt og er en metode der vinder indpas i flere kommuner landet over. IPS-metoden er evidensbaseret, og hjælper mennesker med psykiske diagnoser og psykisk sårbarhed til at opnå og fastholde beskæftigelse. Indsatsen tilrettelægges sammen med den enkelte kandidat, og der tages udgangspunkt i kandidatens håb, drømme, ønsker og forudsætninger for arbejdslivet eller uddannelse. Den overordnede filosofi i IPS er, at personer med en svær sindslidelse og/eller rusmiddelproblematikker kan arbejde eller tage uddannelse på det ordinære arbejdsmarked uden forudgående træning, hvis de rette arbejdsomgivelser findes. Ambitionen bag er, at alle mennesker der er motiveret for at arbejde eller gå i uddannelse, skal hjælpes til det. Lejres tilgang er ydermere, at vi skal hjælpe arbejdsgiverne med at se værdien i kandidaterne og sikre at det bliver så gnidningsfrit så muligt, at tilbyde de rette arbejdsomgivelser til kandidaten. Organisering Du vil blive ansat i Center for Job og Social i afdelingen; Unge og voksne med særlige behov, som er Lejres afdeling på det voksen specialiserede socialområde. Afdelingen bevilger indsatser indenfor handicap, psykiatri og misbrug og arbejder med afsæt i den rehabiliterende og recovery-orienterede tilgang. Afdelingen har også delt ledelse af vores Rådgivningshus Fokus, sammen med lederen af socialpsykiatrien. Du kan læse mere om Fokus her: https://www.lejre.dk/borger/stotte-og-pleje/radgivningshuset-fokus/ IPS-konsulentstillingen vil også blive en del af afdelingens opgaver i Rådgivningshuset Fokus. Du vil bl.a skulle være tilgængelig i rådgivningshusets åbningstid, mhp at sikre at flest mulige kandidater kan komme i kontakt med dig på en fleksibel måde uden ”tidsbestilling” eller oplevelsen af at være på et rådhus. Resten af din arbejdstid vil du være ude af huset, hvor du bl.a vil være i psykiatrien, ude på virksomhederne og sammen med IPS-kandidaterne, som du hjælper i job. Du vil referere til Lederen af afdelingen for Unge og voksne med særlige behov. Dine arbejdsopgaver bliver bl.a. at Etablere kontakt og relation til borgeren og kontaktpersonen i psykiatrien Hjælpe borgeren med at identificere egne færdigheder, job- og uddannelsesønsker, samt støtte til aktiv søgning efter job eller uddannelse Opsøge kontakt til erhvervslivet og uddannelsesinstitutioner med henblik på at opbygge professionelle relationer og facilitere job-/uddannelsesmuligheder for den enkelte borger Give individualiseret støtte til borgeren med henblik på at fastholde det opnåede job/uddannelse Løbende samarbejde med psykiatriske centre, rusmiddelcentre, botilbud, jobcenter, myndighed og arbejdsgivere med henblik på at koordinere og samstemme beskæftigelsesindsatsen med behandlings- og sociale indsatser. Vi forventer, at du Kan arbejde metodisk, ser løsninger og tænker i potentialer Evner at opbygge relationer både til borgeren, til virksomhederne samt til andre fagprofessionelle Har en relevant erhvervs- og uddannelsesmæssig baggrund Har erfaring fra beskæftigelsesområdet Har erfaring med virksomhedsopsøgende arbejde, eller viljen og lysten til at lære det Har erfaring i arbejdet med personer med psykisk sårbarhed Kan planlægge og strukturere din arbejdsdag, samt navigere i en hverdag med forskelligartede arbejdsopgaver Har gode kommunikations- og formidlingsevner, såvel mundtligt som skriftligt Evner at arbejde både selvstændigt og samarbejde på tværs af professioner og områder Er engageret og som ser det som din vigtigste opgave, at støtte den enkelte borgers mulighed, for en tilknytning til arbejdsmarkedet gennem motivation og inddragelse via IPS-metoden Har fokus på den enkelte borgers ressourcer, og formår at fastholde krav og forventninger til den enkelte med en anerkendende og empatisk tilgang Udvikler din faglighed, opsøger ny viden og er indstillet på at lære nye metoder og at arbejde anderledes, end du er vant til. Er en god kollega, med et positivt menneskesyn Vi kan tilbyde dig Tilrettelagt introduktionsprogram og oplæring i IPS-metoden. Du kan læse mere om principper og arbejdsmetoder her: www.ipsworks.dk Tæt samarbejde med psykiatrien En arbejdsplads hvor vi er insisterende på at arbejde helhedsorienteret med borgerne i fokus. Stor indflydelse på, hvordan arbejdet med målgruppen skal tilrettelægges og udføres i praksis. Skønne kollegaer med engagement og stor social faglighed, hvor der altid er plads til smil og grin. Stillingen kræver kørekort og det vil være en fordel med egen bil Løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. For socialrådgivere efter DS' overenskomst. Socialpædagoger efter SL og Øvrige efter HK-overenskomst. Stillingen er til besættelse den 1. december 2023 eller snarest derefter. Ansættelsessamtale Ansættelsessamtaler afholdes fredag den 27.10.23 indenfor tidsrammen 8.00- 15.00, på Hvalsø Rådhus, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø
Lejre Kommune
Indrykket 2. oktober på JobNet
Job tilbydes:
Har du lyst til at hjælpe psykisk sårbare mennesker i arbejde eller uddannelse? Så er du måske vores nye IPS-konsulent i Lejre Kommune
I Lejre begynder vi som noget nyt at arbejde efter IPS metoden og søger i den anledning en IPS konsulent på 25-32 timer om ugen i første omgang i en tidsbegrænset stilling på 1 år. IPS-metoden Individual Placement and Support (IPS) – er en håndholdt indsats der har vist sig at have god effekt og er en metode der vinder indpas i flere kommuner landet over. IPS-metoden er evidensbaseret, og hjælper mennesker med psykiske diagnoser og psykisk sårbarhed til at opnå og fastholde beskæftigelse. Indsatsen tilrettelægges sammen med den enkelte kandidat, og der tages udgangspunkt i kandidatens håb, drømme, ønsker og forudsætninger for arbejdslivet eller uddannelse. Den overordnede filosofi i IPS er, at personer med en svær sindslidelse og/eller rusmiddelproblematikker kan arbejde eller tage uddannelse på det ordinære arbejdsmarked uden forudgående træning, hvis de rette arbejdsomgivelser findes. Ambitionen bag er, at alle mennesker der er motiveret for at arbejde eller gå i uddannelse, skal hjælpes til det. Lejres tilgang er ydermere, at vi skal hjælpe arbejdsgiverne med at se værdien i kandidaterne og sikre at det bliver så gnidningsfrit så muligt, at tilbyde de rette arbejdsomgivelser til kandidaten. Organisering Du vil blive ansat i Center for Job og Social i afdelingen; Unge og voksne med særlige behov, som er Lejres afdeling på det voksen specialiserede socialområde. Afdelingen bevilger indsatser indenfor handicap, psykiatri og misbrug og arbejder med afsæt i den rehabiliterende og recovery-orienterede tilgang. Afdelingen har også delt ledelse af vores Rådgivningshus Fokus, sammen med lederen af socialpsykiatrien. Du kan læse mere om Fokus her: https://www.lejre.dk/borger/stotte-og-pleje/radgivningshuset-fokus/ IPS-konsulentstillingen vil også blive en del af afdelingens opgaver i Rådgivningshuset Fokus. Du vil bl.a skulle være tilgængelig i rådgivningshusets åbningstid, mhp at sikre at flest mulige kandidater kan komme i kontakt med dig på en fleksibel måde uden ”tidsbestilling” eller oplevelsen af at være på et rådhus. Resten af din arbejdstid vil du være ude af huset, hvor du bl.a vil være i psykiatrien, ude på virksomhederne og sammen med IPS-kandidaterne, som du hjælper i job. Du vil referere til Lederen af afdelingen for Unge og voksne med særlige behov. Dine arbejdsopgaver bliver bl.a. at Etablere kontakt og relation til borgeren og kontaktpersonen i psykiatrien Hjælpe borgeren med at identificere egne færdigheder, job- og uddannelsesønsker, samt støtte til aktiv søgning efter job eller uddannelse Opsøge kontakt til erhvervslivet og uddannelsesinstitutioner med henblik på at opbygge professionelle relationer og facilitere job-/uddannelsesmuligheder for den enkelte borger Give individualiseret støtte til borgeren med henblik på at fastholde det opnåede job/uddannelse Løbende samarbejde med psykiatriske centre, rusmiddelcentre, botilbud, jobcenter, myndighed og arbejdsgivere med henblik på at koordinere og samstemme beskæftigelsesindsatsen med behandlings- og sociale indsatser. Vi forventer, at du Kan arbejde metodisk, ser løsninger og tænker i potentialer Evner at opbygge relationer både til borgeren, til virksomhederne samt til andre fagprofessionelle Har en relevant erhvervs- og uddannelsesmæssig baggrund Har erfaring fra beskæftigelsesområdet Har erfaring med virksomhedsopsøgende arbejde, eller viljen og lysten til at lære det Har erfaring i arbejdet med personer med psykisk sårbarhed Kan planlægge og strukturere din arbejdsdag, samt navigere i en hverdag med forskelligartede arbejdsopgaver Har gode kommunikations- og formidlingsevner, såvel mundtligt som skriftligt Evner at arbejde både selvstændigt og samarbejde på tværs af professioner og områder Er engageret og som ser det som din vigtigste opgave, at støtte den enkelte borgers mulighed, for en tilknytning til arbejdsmarkedet gennem motivation og inddragelse via IPS-metoden Har fokus på den enkelte borgers ressourcer, og formår at fastholde krav og forventninger til den enkelte med en anerkendende og empatisk tilgang Udvikler din faglighed, opsøger ny viden og er indstillet på at lære nye metoder og at arbejde anderledes, end du er vant til. Er en god kollega, med et positivt menneskesyn Vi kan tilbyde dig Tilrettelagt introduktionsprogram og oplæring i IPS-metoden. Du kan læse mere om principper og arbejdsmetoder her: www.ipsworks.dk Tæt samarbejde med psykiatrien En arbejdsplads hvor vi er insisterende på at arbejde helhedsorienteret med borgerne i fokus. Stor indflydelse på, hvordan arbejdet med målgruppen skal tilrettelægges og udføres i praksis. Skønne kollegaer med engagement og stor social faglighed, hvor der altid er plads til smil og grin. Stillingen kræver kørekort og det vil være en fordel med egen bil Løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. For socialrådgivere efter DS' overenskomst. Socialpædagoger efter SL og Øvrige efter HK-overenskomst. Stillingen er til besættelse den 1. december 2023 eller snarest derefter. Ansættelsessamtale Ansættelsessamtaler afholdes fredag den 27.10.23 indenfor tidsrammen 8.00- 15.00, på Hvalsø Rådhus, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø
Lejre Kommune
Indrykket 2. oktober på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk