Midt- og Vestsjællands Politi: Nyt fra Hvalsø - fredag den 26. juni


Hvalsø er i nat nævnt i døgnrapporten fra Midt- og Vestsjællands Politi. Her er døgnrapporten i sin fulde længde:

Døgnets anmeldelser vedrørende:

               

Indbrud i virksomhed/forretninger:

Svejsegangen, Karlslunde

Indbrud i villa/lejlighed/landejendom:

Vandværksvej, Allerup, Holbæk
Kærvangen, Hellested, Hårlev
Klovbyvej, Ubby, Jerslev Sj.

Indbrud i fritids-/sommerhus:

Røglevej, Ordrup, Fårevejle (2 gange)

Indbrud i skole og institutioner mv.:

Ingen


Stadig mange anmeldelser om musik til ulempe – hele politikredsen

I det forgange døgn har Midt- og Vestsjællands Politi modtaget ca. 25 anmeldelser om musik til ulempe. Den høje musik er ifølge anmeldelserne kommet fra festende personer enten private fester i haven/på terrassen eller i forbindelse med ophold i parker, grønne områder, havne og strande, når det lune sommervejr nu indbyder til ophold udendørs. Politiet har i størst muligt omfang aflagt festerne et besøg for at få musikken dæmpet, men ingen er blevet sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsens bestemmelser om brug af f.eks. musikanlæg til væsentlig ulempe for de omkringboende. Antallet af anmeldelser er sammenlignet med tidligere uger og sidste år steget markant, hvilket nok skal ses i sammenhæng med det gode vejr i den sædvanlige årstid med mange studenterfester og den stadige lukning af f.eks. diskoteker som følge af corona-lovgivningen. Det er derfor politiets vurdering, at mange fester derfor afholdes i privat regi og dermed også på private adresser, hvor høj musik kan være til ulempe for omkringboende og måske også ulovligt. Politiet opfordrer en festarrangør i forbindelse med en planlagt fest underrette naboer herom, så det gode naboskab kan bevares.


Færdselsuheld – Haslevvej, Sneslev, Ringsted

Kl. 08.46 rykkede ambulancepersonale og politiet ud til et færdselsuheld, hvor en bil var havnet på en mark. Det viste sig, at en 58-årig kvinde fra Haslev under kørsel ad Haslevvej mod syd formentlig på grund af uopmærksomhed havde mistet kontrollen over bilen, så bilen kørte ud på en mark. Den 58-årige kvindelige fører blev kørt til kontrol på skadestuen i Slagelse, men var sluppet fra uheldet uden behandlingskrævende skader. Ingen øvrige trafikanter var impliceret i uheldet, og bilejeren ville selv sørge for fjernelse af bilen fra marken.

Færdselsuheld – Valløvej, Køge – Køge

Kl. 10.03 var en 78-årig mand fra Birkerød forulykket med sin personbil, efter at han var kørt ad Valløvej mod nord. Han var i venstre side af vejen kørt ind i et vejtræ, men ingen øvrige trafikanter var involveret i uheldet. Den 78-årige blev kørt til kontrol på skadestuen, men var sluppet fra uheldet uden behandlingskrævende skader. Ifølge hans egen forklaring var han blevet forvirret og uopmærksom på grund af bilens GPS, så han var trukket for langt over i modsat side af vejen. Den smalle vej spærret i begge retning indtil kl. ca. 11.00, hvor et bugseringskøretøj fik afhentet den 78-åriges bil.

Lov om euforiserende stoffer / våbenloven – Store-Heddinge – Stevns

Kl. 11.00 kom politiet på uventet besøg hos en 26-årig mand fra Store-Heddinge for at foretage en ransagning af hans bopæl, fordi politiet mistænkte ham for at være i besiddelse af euforiserende stoffer. Ved ransagningen, hvor en narkohund deltog, fandt politiet knap tre gram marihuana, fem ml. hampeolie, ca. et gram hashmix og godt ½ gram amfetamin. Herudover fandt politiet også en ulovlig halskniv, så den 26-årige blev sigtet for overtrædelse af både lov om euforiserende stoffer og våbenlovgivningen. De fundne effekter blev beslaglagt som bevis i sagerne, som den sigtede vil høre nærmere om, når de skal afgøres.

Brandundersøgelse – Højen, Holbæk

Kl. 13.41 fik politiet en henvendelse fra ejeren af en kommunal, men tom bygning, hvor der havde været to mindre ildebrande i løbet af natten. Der var tale om en tidligere bygning ved tennisklubben, hvor ukendte personer i løbet af natten havde knust en rude for at skaffe sig adgang. Indenfor kunne politiet konstatere, at der havde været brand i to plastskraldespande med indhold, men ilden var gået ud af sig selv, så der var kun skader på skraldespandene. Alt tydede på, at ilden ikke var opstået af sig selv i bygningen, som i øvrigt stod til nedrivning i nærmeste fremtid. Den knuste rude blev afdækket, så uvedkommende ikke kan komme ind i bygningen.

Politiet i Holbæk hører gerne fra personer, der har bemærket noget usædvanligt i området i løbet af natten til torsdag. Kontakt politiet på tlf. 114 med oplysninger i sagen.

Færdselsuheld – Klosterengen / Byageren, Roskilde

Kl. 15.22 var der sket et færdselsuheld i lyskrydset Klosterengen / Byageren, idet en bilist havde påkørt en cyklist, så en ambulance var sendt til stedet. Det viste sig, at en 76-årig mand fra Roskilde som fører af en personbil var kørt ad Klosterengen mod øst og standset for rødt i lyskrydset, inden han ville svinge til højre ad Byageren. Da han lidt senere for grønt lys gennemførte højresvinget, blev han påkørt af en cyklist, der også kørte ad Klosterengen mod øst og havde til hensigt at fortsætte ligeud i lyskrydset. Cyklisten, der var en 34-årig kvinde fra Roskilde, væltede og blev hjulpet af bilisten, indtil ambulancen kom frem. Hun var dog sluppet fra uheldet kun med diverse knubs. Bilisten kan forvente at høre nærmere fra politiet, når sagen skal afgøres.

Hurtig brandslukning – Østergade, Rørvig – Odsherred

Kl. 17.22 fik politiet via alarmcentralen en melding om, at der var opstået ild i en frituregryde i en forretning. En patrulje, der allerede var i Nykøbing Sj., var få minutter senere fremme ved forretningen, hvor en 64-årig mand selv havde fået slukket branden i frituregryden ved at bruge et brandtæppe. Der blev således ikke brug for brandvæsnet, som kunne køre hjem uden at have være i aktion. Der skete ikke nogen skade som følge af branden.

Vejledning til vandscootersejlere – Rørvig Havn, Rørvig – Odsherred

Kl. 17.36 fik politiet en henvendelse om tre vandscootere, som måske ikke helt overholdt regler for sejlads i havneområdet og ved kysten med badende. Patruljen havde dialog med havnefogeden og fik efterfølgende kontakt til en 51-årig mand fra Roskilde, dennes 16-årige søn samt en 40-årig mand fra Nykøbing Sj. De blev indskærpet reglerne om sejlads i havneområdet og i kystnære områder, men politiet fandt intet grundlag for sigte nogen af dem for brud på søfartsreglerne.

Musik til ulempe – Folkeparken, Roskilde

Kl. 17.42 fik politiet den første anmeldelse om musik til ulempe i det grønne område, hvor politiet efterfølgende kunne konstatere, at en del unge var forsamlet i mindre grupper. Ingen af grupper spillede musik med større lydstyrke end hvad, der blev skønnet acceptabelt for andre tilstedeværende og de omkringboende.
Kl. 21.36 fik politiet endnu en anmeldelse om, at lydniveauet fra de unge og deres musikanlæg var stigende og dermed til ulempe. Politiet kørte atter til parken, hvor man omkring kl. ca. 22.30 kunne konstatere, at der var ca. 100 unge forsamlet i mindre grupper rundt omkring. Musikken var dog blevet slukket, så der var ikke grundlag for at foretage yderligere.

Uro og uorden – Stadionvej, Asnæs – Odsherred

Kl. 18.24 fik politiet en henvendelse fra en lokal borger, som anmeldte, at unge mennesker i biler forsamlede sig på en offentlig parkeringsplads, hvor de spillede høj musik til ulempe for de omkringboende. Da en patrulje lidt senere kom til stedet, traf politiet kun en enkelt, 20-årig mandlig bilist fra Grevinge, som politiet fik en samtale med. To knallertkørere flygtede fra stedet ved politiets ankomst. Ingen blev sigtet for noget ved politiets tilsyn i området.

Færdselsuheld / spirituskørsel – Hvalsøvej / Skjoldenæsvej, Kirke-Eskilstrup - Holbæk

Kl. 19.59 rykkede politiet ud til et færdselsuheld, hvor en bilist var forulykket, og ifølge tililende personer ville stikke af fra uheldsstedet. Føreren af den forulykkede bil var blevet tilbageholdt, så politiet kunne anholde en 25-årig mand fra Lejre, fordi han var påvirket af spiritus og kunne mistænkes for spirituskørsel. Han var sluppet uskadt fra uheldet, der var sket, efter at han i en personbil var kørt ad Skjoldenæsvej mod nord frem til T-krydset ved Hvalsøvej. I krydset var han af ukendte årsager fortsat ligeud, så han havde påkørt to vejskilte. Den 25-årige fik udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol og blev efter afhøring løsladt. Ingen øvrige trafikanter var involveret i uheldet.

Spirituskørsel – Boestoftevej, Boestofte, Store-Heddinge – Stevns

Kl. 20.27 anholdt og sigtede politiet en 50-årig mand fra Store-Heddinge for spirituskørsel i en personbil. Han blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve.

Narkokørsel i frakendelsestiden – bil beslaglagt – Holbækmotorvejen, Kirke-Såby – Lejre

Kl. 20.45 anholdt og sigtede politiet en 24-årig mand fra Kastrup for både kørsel i frakendelsestiden og for kørsel i narkotikapåvirket tilstand i en personbil ad motorvejen i østlig retning. Han fik udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer (mistanke om påvirkning af hash). Da politiet ved en nærmere undersøgelse af den 24-åriges personlige forhold kunne konstatere, at han mere end tre gange inden for de seneste tre år var blevet afsløret i at kørebil trods manglende førerret, beslaglade politiet hans personbil med henblik på senere konfiskation. Han vil derfor blive indkaldt til et retsmøde, når sagerne og spørgsmålet om endelig konfiskation skal afgøres.

Spirituskørsel – Sydmotorvejen, Lellinge, Køge  

Kl. 21.28 anholdt og sigtede politiet en 53-årig mand fra Næstved for spirituskørsel i en personbil, som han førte i sydgående retning på motorvejen. Han blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol.

Musik til ulempe – Byparken, Roskilde

Kl. 22.32 anmeldte en lokal kvinde, at hun ikke kunne sove på grund af høj musik fra personer, der opholdt sig i Byparken. Politiet kørte straks til det grønne område og kunne kl. 22.49 konstatere, at seks unge spillede fodbold samtidig med, at de spillede musik. De blev opfordret til at slukke for musikken af hensyn til de omkringboende og deres mulighed for nattero.
 
Kilde: Midt- og Vestsjællands Politi