Lejre kommune retter op med lovliggørende landzonetilladelse for overdækninger

Foto: Lejre Kommune.
dato

Lejre Kommune har udstedt lovliggørende landzonetilladelse for overdækninger på Atterupvej

Lejre Kommune har afsluttet sagsbehandlingen af en lovliggørende landzonetilladelse til to overdækninger påresen carport. Tilladelsen er givet til ejendommen beliggende på Atterupvej 55, 4330 Hvalsø, matr.nr. 12e, Avnstrup Overdrev, Særløse. Dette er sket som en anerkendelse af behovet for at regularisere eksisterende bygningstilføjelser i overensstemmelse med gældende regler.

Afgørelsen, der blev formuleret den 22. februar 2024, markerer en vigtig administrativ handling inden for planlægningen af landzoneområder. Denne landzonetilladelse er truffet i henhold til bestemmelserne i planlovens § 35, stk. 1.

Med landzonetilladelsen giver Lejre Kommune tilladelse til, at de eksisterende overdækninger over carporten på nævnte ejendom nu er lovliggjort. Dette sikrer, at ejendommens udnyttelse overholder de gældende lovkrav og bidrager til en ordentlig forvaltning af landzoneområder.

For ejere og potentielle bygherrer i Lejre Kommune, understreger denne sag vigtigheden af at sikre, at alle byggeprojekter og ændringer på ejendomme overholder de lokale bestemmelser. Det anbefales at søge vejledning hos kommunen forud for igangsættelse af projektet, for at sikre compliance og undgå lignende situationer.

https://www.lejre.dk/nyheder/horinger-afgorelser-og-udbud/2024/februar/lovliggorende-landzonetilladelse-til-to-overdaekninger/

Kilde: Lejre Kommune