Lejre Kommune øger budgettet til vejreparationer efter ødelæggende vinter

Foto: Lejre Kommune.
dato

Ekstra penge til asfalt i Lejre Kommune efter hård vinter

Efter en vinter med regn og hård frost har trafikanter i Lejre Kommune oplevet hullede veje, hvilket nu har fået kommunalbestyrelsen til at overveje at allokere ekstra midler til at reparere vejskaderne. Oplevelsen af dårlige veje har skabt bekymring for trafiksikkerheden blandt bilister og andre vejbrugere.

Vej & Park i Lejre Kommune har allerede intensiveret arbejdet med at udbedre de værste skader. Dette omfatter lapning af huller i asfalten, som er opstået, fordi vand er trængt ned i revner og har ødelagt asfalten nedefra ved at fryse. Sådanne foranstaltninger er essentielle for at undgå yderligere ødelæggelser og sikre, at vejene forbliver farbare.

Borgmester Tina Mandrup har udtrykt en klar intention om at prioritere flere penge til disse udbedringer for at sikre trafiksikkerheden på de lokale veje. Dette signalerer en stærk vilje fra kommunens side til at håndtere de skader, den hårde vinter har medført.

Udvalget for Miljø, Trafik og Byggeri vil drøfte mulighederne for at øge budgettet til såvel reparationer som til udskiftning af asfalt. Denne diskussion finder sted på udvalgets møde den 5. marts. Formanden for udvalget, Bjørn Lykke Sørensen, har påpeget, at nogle veje har et akut behov for en helt ny belægning på grund af alvorlige skader.

Administrationen har fået til opgave at identificere hvilke vejstrækninger, der kræver mest opmærksomhed, så disse kan blive prioriteret i de kommende reparationsplaner. Beslutningen om omfanget af de ekstra midler, der vil blive allokere til reparationer, forventes truffet af kommunalbestyrelsen ved udgangen af marts.

Desuden vil muligheden for at udskifte belægningen på længere strækninger blive overvejet senere på foråret eller som en del af budgetforhandlingerne for 2025 og frem, hvilket indikerer en langsigtet planlægning for at sikre bedre vejforhold i Lejre Kommune.

https://www.lejre.dk/nyheder/nyheder/2024/februar/ekstra-penge-til-asfalt-efter-hard-vinter/

Kilde: Lejre Kommune