Lejre kommune går forrest med bæredygtig regnvandshåndtering i nyt Hvalsø boligområde

Foto: Lejre Kommune.
dato

Lejre Kommune tillader lokal nedsivning af regnvand i nyt boligområde i Hvalsø

Den 11. april 2024 meddelte Lejre Kommune officielt tilladelse til, at der må foretages lokal nedsivning af separat regnvand i et nyt boligområde. Dette nye boligområde er beliggende på Åsen 2A og 2B i Hvalsø, og initiativet er en del af kommunens miljøvenlige og bæredygtige tiltag.

Tilladelsen er givet i overensstemmelse med relevante lovkrav, herunder Miljøbeskyttelseslovens §§ 19 stk. 4 og 28 stk. 1 samt Spildevandsbekendtgørelsens § 40, hvilket sikrer en forsvarlig håndtering af projektet.

Lejre Kommunes afgørelse åbner op for innovative løsninger i vandhåndtering inden for boligudviklingen, og tilladelsen markerer et vigtigt skridt imod mere bæredygtige boligområder. Dette projekt i Hvalsø vil således demonstrere, hvordan moderne urban udvikling kan balancere mellem vækst og miljøhensyn.

Interessenter og borgere, som ønsker at gøre indsigelse eller har spørgsmål til tilladelsens bestemmelser, har mulighed for at indgive en klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem til og med den 10. maj 2024. Detaljerede klagevejledninger er inkluderet i den udstedte tilladelse, så alle relevante parter kan navigere processen ubesværet.

Lejre Kommunes tilladelse til nedsivning af regnvand i det nye boligområde i Hvalsø er et skridt fremad i at integrere bæredygtighed i byudviklingen, hvilket bekræfter kommunens engagement i miljøbeskyttelse og innovative løsninger for fremtiden.

https://www.lejre.dk/nyheder/horinger-afgorelser-og-udbud/2024/april/tilladelse-til-at-nedsive-separat-regnvand-i-nyt-boligomrade/

Kilde: Lejre Kommune